สบู่โรงแรม

สบู่โรงแรม

มีทั้งแบบเปลือย และแบบบรรจุ

มีขนาดตั้งแต่ 10 กรัมขึ้นไป

สามารถสั่งทำเป็นสบู่สมุนไพร

ตามขนาดและรูปแบบสั่งได้ เช่น

สบู่มะขาม ห่อฟิล์มคาดกระดาษโลโก้เป็นต้น  

สบู่โรงแรมสามารถเลือกใส่ ซองพลาสติกขุ่น ใส

กล่องกระดาษ ซองกระดาษ ผ้าสปันบอน

สอบถามเพิ่มเติม

www.ME108.com